Company Profile

ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนมาตรฐาน แม่พิมพ์พลาสติก และแม่พิมพ์ปั้มโลหะ เช่น พั้นช์ ได ไดเซท ชุดไกด์โพสท์ รีเทนเนอร์ แวร์เพลท แผ่นเหล็กเจียรนัย งานตามแบบลูกค้า
Theintertoolgroup.com