Knowledge

ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ
24/03/2557 10:21
ชุดยึดพั้นช์หรือรีเทนเนอร์ จะใช้ยึดพั้นช์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ แต่สามารถใช้ยึดไดได้ โดยนิยมใช้ยึดติดในแม่พิมพ์ขนาดใหญ่ หรือแม่พิมพ์ขนาดเล็กที่มีการปั้มรูจำนวนน้อย รีเทนเนอร์รุ่นสี่เหลี่ยม การใช้งานง่าย แต่ใช้กับกรณีที่มีปั้มห่างกันพอควรส่วนรีเทนเนอร์ที่มีปลายมน (End Retainer) จะใช้กับ งานปั้มที่มีรูใกล้ชิดกันได้ สำหรับงานปั้มที่มีรูใกล้ชิดกันมาก หรือมีจำนวนรูมาก จะนิยมใช้รีเทนเนอร์แบบพิเศษแทน
พั้นช์และรีเทนเนอร์ แบบบอลล็อค
24/03/2557 10:15
ในแม่พิมพ์ปั๊มโลหะมีความจำเป็นที่จะต้องถอดพั้นช์มาตรฐานออกได้อย่างรวดเร็วเพื่อประโยชน์ 1. ใช้ปั๊มงานที่มีรูปร่างแบบเดียวกันแต่มีการเจาะรูในตำแหน่งต่างกัน เช่น ซ้าย–ขวา หรือบางชิ้นงานไม่ต้องการให้มีรู 2. ต้องการให้เปลี่ยนพั้นช์ใหม่ได้เพียง 1-2 นาที ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุพั้นช์หัก
ไดแบบต่าง ๆ
24/03/2557 10:11
ในทำนองเดียวกันกับพั้นช์มาตรฐาน แม่พิมพ์ตัวเมียที่ใช้กับพั้นช์มาตรฐานสำหรับงานปั๊มรูขนาดเล็ก ก็มีการสร้างเป็นมาตรฐาน เป็นขนาดและความยาวต่างๆ กันให้เลือก โดยเรียกเป็นได (Button Dies) แต่เนื่องจากลักษณะการใช้งานตัวพั้นช์จะสึกเร็วกว่าแม่พิมพ์ ตัวเมีย ดังนั้นเกรดเหล็กที่ใช้ทำ จึงนิยมใช้ SKD11 เป็นหลัก ในกรณีที่ต้องการให้มีอายุทนนานมากๆ จึงจะใช้เหล็ก HAP40
ประเภทพั้นมาตรฐานและไพลอตพั้นช์
24/03/2557 10:04
งานปั๊มโลหะแผ่นจำนวนมากจะมีการเจาะรูขนาดเล็กๆ โดยเฉพาะขนาดที่สามารถอยู่ในวงกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 45 มม. พั้นช์หรือเข็มเจาะรูที่ใช้จึงได้มีการออกแบบขึ้นมาเป็นมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการเลือกใช้งานอย่างเหมาะสม
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไดเซท (Die Set)
24/03/2557 08:59
ไดเซทเป็นฐานที่ใช้ยึดแม่พิมพ์ตัวผู้และตัวเมีย (Punch & Die) ให้ติดอยู่และยังใช้เป็นชุดบังคับให้แม่พิมพ์ตัวผู้และตัวเมีย วิ่งตรงไม่เอียงไปเอียงมาในขณะใช้งาน ทำให้อายุการใช้งานของแม่พิมพ์ยาวนาน นอกจากนี้ยังช่วยให้การติดตั้งแม่พิมพ์เข้าเครื่องปั๊มโลหะ (Press Machine) และการถอดแม่พิมพ์ออกจากเครื่องทำได้ง่ายขึ้นและรวดเร็ว
ส่วนประกอบไดเซท (Die Set Components)
24/03/2557 08:57
ชิ้นส่วนอื่น ๆ (Components) ที่สำคัญมี 3 อย่าง คือ ปลอกลูกปืน, สปริง และฝาครอบปลอกลูกปืน (Stopper) ปลอกลูกปืน จะอยู่ระหว่างกลางของบูชลูกปืนกับไกด์โพสท์ ส่วนสปริงจะใช้บังคับไม่ให้ปลอกลูกปืนตกลงมาข้างล่าง ในทำนองเดียวกัน ฝาครอบปลอกลูกปืนก็ใช้กันไม่ให้ปลอกลูกปืนวิ่งหลุดไปจากเสาไกด์โพสท์ในขณะ ที่แม่พิมพ์ทำงาน
การเลือกใช้ไกด์โพสท์ให้เหมาะกับงาน
24/03/2557 08:56
การสร้างไดเซทโดยใช้ไกด์โพสท์เซทมาตรฐานทำได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรที่มีความเที่ยงตรงสูงก็สามารถทำไดเซทได้เอง